Inspectoratul școlar îi explică primarului: nu se poate decât cu respectarea legii!

 photo DSC00009_zps9b8018d1.jpg

Inspectoratul Școlar Județean spune că situația nu stă chiar cum a prezentat-o primarul Gheorghe Falcă.

Primăria Arad, Direcţia Tehnică – Serviciul Programe Europene de Dezvoltare a transmis către ISJ Arad, prin adresa nr.74562/26.11.2013, solicitarea acordului pentru amenajarea Centrului de îngrijire de zi pentru copii Arlechino”, în imobilul situat pe Str. Ardealului nr.29, aflat în inventarul Şcolii Gimnaziale „A.Cotruş”, cu destinaţia sala de sport. În urma analizei în Consiliile de Administraţie ale Inspectoratului Școlar Județean, din 17.12.2013, respectiv 19.12.2013, membrii Consiliului de Administraţie al ISJ au decis în unanimitate de voturi să nu acorde avizul, nefiind de acord cu schimbarea destinaţiei imobilului. Inspectoratul Școlar Județean Arad a transmis decizia Consiliului de Administraţie către Primăria Arad, justificând totodată neacordarea avizului. În justificarea respingerii solicitării Primăriei Arad, s-a precizat că, potrivit dispoziţiilor Art.112, alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare „schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale, numai cu avizul conform al ministerului educaţiei. În caz contrar, actele de schimbare a destinaţiei bazei materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale”.

S-a mai precizat că, în conformitate cu Art.860 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, raportat la Legea nr.213/1998 cu modificările şi completările ulterioare „imobilele care formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale potrivit unei legi organice, nu pot fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale sau invers decât ca urmare a modificării legii organice”.
„Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad a susţinut şi susţine necesitatea păstrării destinaţiei imobilelor aflate în inventarele unităţilor şcolare, motiv pentru care nu a aprobat nici în alte situaţii schimbarea destinaţiei acestora”, a explicat inspector școlar general, prof.Claudius Mladin.

Comentarii

comentarii

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here