VEZI AICI DOVADA: Ministerul Mediului amendează, Retim se face că lucrează, gunoaiele se acumulează şi nimeni nu reziliază

Foto: FB

După postarea pe o reţea de socializare a ministrului Mediului, Graţiela Gavrilescu, care a anunţat câteva concluzii referitoare la rezultatele controalelor făcute la Arad în scandalul gunoaielor, Ministerul Mediului a emis un comunicat de presă oficial, în care anunţă toate măsurile adoptate în urma controalelor, suma amenzilor aplicate şi, din nou, ultimul ultimatum acordat Retim, care expiră astăzi, la ora 20. În total, Retim a primit amenzi de 340.000 lei dar, arată cei de la Mediu, în ciuda acestui fapt, nu au reuşit să rezolve toate problemele constatate. Este anexat şi un raport detaliat al Gărzii Naţionale de Mediu, din care putem afla toate controalele efectuate atât de comisarii de mediu cât şi de către DSP şi toate amenzile aplicate, pentru că în afară de Garda de Mediu, amenzi a aplicat şi DSP. Mai mult, nici ADI-SIGD nu a scăpat, primind o amendă de 40.000 lei.
Cum deja este de domeniul evidenţei faptul că în ciuda amenzilor, ultimatumurilor, a înţelegerii de care totuşi a beneficiat, Retim nu are capacitatea de a gestiona criza deşeurilor şi, mai mult, se ridică mari semne de întrebare privind onorarea contractului de salubrizare odată criza depăşită, aşteptăm reacţia celor care pot lua măsuri concrete, adică pot rezilia contractul, pentru a rezolva în sfârşit chinul din ultima lună pe care îl trăiesc arădenii. Fără o reacţie promptă, rămânem în acelaşi joc al controalelor, ultimatumurilor, amenzilor aplicate (care pot fi „rezolvate” ulterior în instanţă, dacă Retim le va contesta legal) şi al gunoaielor care se încăpăţânează să se acumuleze prin tot Aradul, peste capacitatea celor de la Retim de a le ridica.

VEZI AICI Raportul Gărzii de Mediu:

“INFORMARE

Având în vedere atribuțiile Gărzii Naționale de Mediu prevăzute în HG nr. 1005/2012 privind organizarea și funcționarea GNM și ținând de situaţia creată de criza deşeurilor din judeţul Arad, vă informăm cu privire la toate demersurile pe care instituţia noastră le-a efectuat, atât înainte, cât şi după vizita în teritoriu a doamnei viceprim-ministru Grațiela Leocadia Gavrilescu, având ca obiectiv verificarea stadiului colectării deșeurilor municipale de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A, în urma măsurilor dispuse prin controalele efectuate, după cum urmează:

I. Control efectuat în data 26.04.2018, în urma autosesizării :
Prin Nota de Constatare nr. 173 din 26.04.2018 s –au stabilit următoarele măsuri:
1. Se vor lua toate masurile, in regim de urgenta, privind colectarea deșeurilor din punctele de colectare si a zonelor adiacente acestora, prin suplimentarea numărului de autospeciale si asigurarea programului de colectare non-stop. Măsura a stabilita in comun de DSP Arad si GNM – CJ Arad.
Termen : 28.04.2018, ora 16.00
Răspunde : SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

2. Se vor efectua toate demersurile pentru obținerea autorizației de mediu pentru operare LOT 1, conform PV Verificare amplasament, emis de APM Arad cu nr. 5978/18.04.2018.
Termen : permanent
Răspunde : SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Sancţiuni aplicate :
– DSP Arad a aplicat sancțiune contravenționala in valoare de 2000 lei, conform HG 857/2011, art 13, lit g;
– GNM – CJ Arad nu a aplicat sancțiuni in timpul controlului.

II. Control efectuat în data 29.04.2018 .
Prin Nota de Constatare nr. 183 din 29.04.2018 s-au stabilit următoarele măsuri:
1. Se vor efectua toate demersurile, in regim de urgenta, pentru obținerea autorizației de mediu pentru operare LOT 1.
Termen : urgent – permanent
Răspunde : SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

2. Salubrizarea integrala a municipiului Arad
Termen : 01.05.2018, ora 20.00
Răspunde : SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
Sancțiuni aplicate :

– Sancțiune contravențională in valoare de 40000 lei pentru funcționare fără autorizație de mediu, pentru nerespectarea OUG nr. 195/2005, art 14, alin 2 care se sancționează conform art 96, alin 2, pf 1, prin PVCSC seria GNM, seria 00868/29.04.2018.
– Sancțiune contravențională in valoare de 60000 lei pentru nerealizarea la termen a măsurii impuse, care se sancționează conform OUG 195/2005, art 96, alin 3, pf 9, prin PVCSC seria GNM, seria 00902/29.04.2018.

III: Control în data de 02.05.2018
În urma controlului, prin Nota de Constatare nr. 184 din 02.05.2018, s-au stabilit următoarele măsuri:
1. Se stabilește un termen nou de 24 de ore pentru salubrizare integrala a municipiului Arad.
Termen : 02.05.2018, ora 20.00
Răspunde : SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
Sancţiuni aplicate :
– sancțiune contravențională in valoare de 70000 lei pentru nerealizarea, la termen, a măsurii impuse, care se sancționează conform OUG 195/2005, art 96, alin 3, pf 9, prin PVCSC seria GNM, seria 00881/02.05.2018.

IV. Control în data de data de 03.05.2018.
Prin Nota de Constatare nr. 188 din 03.05.2018 s-au stabilit următoarele măsuri:
1. Se stabilește un termen nou de 24 de ore pentru salubrizare integrala a municipiului Arad.
Termen : 03.05.2018, ora 20.00
Răspunde : SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
Sancţiuni aplicate:
– Sancțiune contravențională in valoare de 80000 lei pentru nerealizarea la termen a măsurii impuse, care se sancționează conform OUG 195/2005, art 96, alin 3, pf 9, prin PVCSC seria GNM, seria 00903/03.05.2018.

V. Control în data 08.05.2018
Prin Nota de Constatare nr. 193 din 08.05.2018 s-au stabilit masurile :
1. Se stabilește un nou termen de 24 de ore pentru salubrizare integrală a municipiului Arad.
Termen : 09.05.2018, ora 20.00
Răspunde : SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
2. Se va depune la APM Arad, in cel mai scurt timp posibil, actul de reglementare emis de DSP Arad pentru continuarea procedurii de emitere a autorizației de mediu pentru activitatea de colectare a deșeurilor nepericuloase cod CAEN 3811, desfășurată în județul Arad.
Termen : urgent
Răspunde : SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
Sancțiuni aplicate :
– sancțiune contravențională in valoare de 90000 lei pentru nerealizarea, la termen, a măsurii impuse prin NC 188/03.05.2018, care se sancționează conform OUG 195/2005, art. 96, alin 3, pf 9, prin PVCSC seria GNM, seria 00903/03.05.2018.

VI. Control în data de 09.05.2018
În urma controlului efectuat de comisarii GNM, s-au constatat următoarele :
– distribuția pubelelor către populație și către agenții economici se face, în continuare, de la cele 2 centre din strada Vânători nr. 55, respectiv din strada Pădurii nr. 28, fără ca RETIM să organizeze distribuirea lor direct către populație.
– Pentru aceste deficiențe, GNM va sesiza autoritatea de mamagement POS Mediu.

VII. Control în data de 9 – 10.05.2018
În urma controlului efectuat de o echipă formată din doi comisari ai GNM – Comisariatul General, în zilele de 09.05 și 10.05.2018, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară –Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad (ADISIGD), s-a constatat următoarele :
– nu au fost respectate prevederile Legii 211/2011, motiv pentru care ADISIGD – Arad a fost sancționată cu amendă contravențională în valoare de 40.000 lei pentru faptul că a transferat operațiunile de tratare a deșeurilor unui operator neautorizat din punct de vedere al protecției mediului.
– la momentul controlului, cele 10 vehicule de colectare a deșeurilor, înmatriculate, erau la sediul RETIM din Arad. Aceste vehicule rulează, dar nu au fost preluate de această societate din cauza problemelor de la partea de suprastructură, conform declarațiilor reprezentanților ADISIGD.

Măsurile stabilite cu ocazia controlului:

1. Monitorizarea și controlul modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, inclusiv în relația cu utilizatorii, calitatea serviciilor de colectare și eliminare a deșeurilor, modul de administrare, exploatare, conservare și menținere, în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, asigurarea protecției mediului și a domeniului public, asigurarea protecției utilizatorilor.

Termen: permanent
Răspunde : SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

2. Luarea măsurilor necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat

Termen : permanent

În plus de măsurile stabilite în timpul inspecției din data de 10.05.2018, GNM – Comisariatul General face următoarele precizări :
– ridicarea deșeurilor în Municipiului Arad este în continuare defectuoasă, fiind observate tomberoane și pubele pline în zonele verificate.
– la sediul RETIM, reprezentanții societății au declarat că, în Municipiul Arad, se lucrează cu 12 autospeciale + 2 de rezervă, respectiv cu 6 autospeciale în schimbul de după-amiază, iar în celelalte localități din Lotul 1, operează cu 6 autospeciale.
– în urma controlului efectuat la ADISIGD , vor fi sesizate și alte instituții, care au atribuții specifice să soluționeze o parte din problemele apărute, şi care exced atribuțiile GNM , conform legislației în vigoare.

VIII. Control în data de 11.05.2018
Controlul a fost realizat împreună cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică, și a urmărit verificarea gradului de salubrizare a unităților de învățământ și a spitalelor din Municipiul Arad:
Măsuri stabilite :
– a fost stabilit un nou termen de 24 de ore pentru salubrizarea integrală a Municipiului Arad
Termen : 12.05.2018, ora 20:00
Răspunde : SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Sancțiuni aplicate :
– DSP a aplicat o amendă de 3.000 lei pentru deficiențele constatate în ceea ce privește salubrizarea unităților de învățământ și a spitalelor.

Facem precizarea că, a fost depus, la Agenția pentru Protecția Mediului Arad, actul de reglementare emis de DSP Arad în vederea continuării procedurii de emitere a autorizației de mediu pentru activitatea de colectare a deșeurilor nepericuloase cod CAEN 3811, desfășurată în județul Arad.

CONCLUZIILE CONTROALELOR EFECTUALE ÎN INTERVALUL 26. 04. 2018 – 11.05.2018:
În urma tuturor controalelor efectuate de GNM – Comisariatul General, s-au aplicat amenzi contravenționale care s-au ridicat la suma totală de 340.000 lei.
În plus, verificările de la punctul de lucru din Arad al SC RETIM efectuate comisarii GNM, au scos în evidență următoarele:
1. Societatea nu a realizat măsura de salubrizare a Lotului nr. 1 din județul Arad (în municipiul Arad nu au fost finalizate lucrările de colectare a deșeurilor menajere de pe platformele special amenajate, nu au fost colectate deșeurile din spitale, școli sau alte instituții publice).
2. A fost completată documentația depusă de SC RETIM la APM Arad în vederea obținerii autorizatiei de mediu, cu excepția actului de reglementare al Direcției de Sănătate Publică Arad.
3. Rata de incheiere a contractelor cu persoane fizice este de 47 %, cu asociațiile de proprietari este de 75 %, iar cu persoanele juridice este de 57,5 % (cote realizate la data de 30.04.2018).
4. Față de situația din săptămânile anterioare, societatea a modificat graficul de colectare în întreg Lotul 1. Conform celor declarate de către reprezentanții RETIM, noul grafic dă o mai mare eficiență de colectare deservenților de pe autospeciale.

Garda Națională de Mediu va continua monitorizarea operatorului de salubritate din județul Arad până când vor fi realizate toate măsurile impuse în urma controalelor.”

Comentarii

comentarii

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here