ANI acţionează cu „viteză:” Un fost consilier local din Hălmagiu este declarat incompatibil

Agenţia Naţională de Integritate l-a declarat incompatibil pe Cosmin Adrian Groza, fostul consilier local în comuna Hălmagiu.
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016), societatea comercială Ocolul Silvic Codrii Iancului S.R.L., în cadrul căreia Cosmin Adrian Groza a deținut funcția de șef ocol și administrator, a încheiat un contract de prestări servicii silvice cu Primăria Comunei Hălmagiu, în baza căruia societatea a încasat suma de 24.288,18 lei. Agenţia Naţională de Integritate a decis că Cosmin Adrian Groza a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003. Potrivit acestuia, „consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociare cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau cu regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”

Comentarii

comentarii

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here