Mihai Fifor: Gheorghe Falcă să își asume dezastrul salubrizării, nu să îl arunce în seama consilierilor municipali

Consilierii municipali arădeni sunt convocați astăzi într-o ședință în care vor fi puși să adopte decizii vitale pentru salubrizarea Aradului. În loc să fie chemați să comemoreze în mod festiv cei 29 de ani de când arădenii ieșeau în stradă pentru a dărâma regimul comunist, ei vor fi puși să voteze proiecte de hotărâre menite să acopere incompetența administrației Falcă. „Situația colectării selective a deșeurilor și ținta procentuală pe care trebuia să o atingă Aradul în acest an nu sunt necunoscute pentru ecchipa primarului Gheorghe Falcă. Cum nici penalitățile pe care arădenii riscă să le plătească din cauza faptului că nu va fi atinsă această țintă nu le sunt străine. Există o stație de selectare funcțională la Arad pe care Primăria nu a fost în stare să o dea în expolatare unui operator autorizat. În locul unei soluții fezabile, a pierdut timp, după o primă tentativă de a o băga pe gâtul aparatului tehnic al ADI-SIGD, care nu are competențele necesare. Abia acum, în 21 decembrie, a fost găsită soluția de avarie: Recons, firma Primăriei, cea care se ocupă de parcări, care administra o dată spațiul locativ din Arad și care de acum se va ocupa și de selectare de deșeuri. Numai că asta nu rezolvă problema pentru că Recons, așa cum se arată și în materialele supuse atenției consilierilor, nu are obiect de activitate în domeniu, lucru obligatoriu în momentul în care vor primi stația prin votul consilierilor și nici nu va putea aduce procentajul de selecție a deșeurilor, în câteva zile, la nivelul asumat. Dacă dorea o rezolvare, Gheorghe Falcă ar fi trebuit să facă mișcarea cu luni în urmă și abia după ce Recons își introducea în obiectul de activitate codul CAEN necesar”, a declarat senatorul PSD Mihai Fifor. În afară de stația de colectare selectivă, consilierii locali vor vota astăzi și despre mandatarea lui Gheorghe Falcă în Adunrea Generală a ADI-SIGD, unde se va aproba majorarea tarifului pentru salubrizare în Arad practicat de Retim. „Modul în care aționează firma Retim este total nesatisfăcător și produce zilnic nemulțumiri în Arad. Acum aflăm că, deși se angajau la momentul semnării contractului să păstreze tariful pentru o perioadă de timp, cei de la Retim caută sprijin la primarul Falcă pentru a primi mai mulți bani de la arădeni. Gheorghe Falcă a uitat că nu doar că este membru al AGA la asociația ADI-SIGD, ca reprezentant al municipiului Arad. Este chiar membru în consiliul director, forul care, legal, conduce asociația și este răspunzător pentru performanțele acesteia. Votul de azi are doar rolul de a încerca să arunce răspunderea le umerii consilierilor pentru consecințele nefericite pentru arădeni pe care prestația firmei Retim le provoacă”, a mai declarat senaorul Mihai Fifor.

UPDATE: Am primit spre publicare:

Referitor la afirmaţiile făcute în presă de senatorul Mihai Fifor, în 21 decembrie 2018

În presa zilei de vineri 21 decembrie au apărut declarațiile dlui. senator Mihai Fifor referitoare la presupusa ilegalitate a majorării prețurilor serviciilor de colectare a deșeurilor în municipiul Arad.
Dl. senator Fifor susține în declarația sa către presă că o creștere a prețurilor este ilegală, întrucât RETIM și-ar fi asumat menținerea prețului ofertat pentru o anumită perioadă prin ”caietul de sarcini, unde scrie negru pe alb că timp de trei ani nu se vor majora tarifele”. Această “informație” este prezentată ca fiind una certă pentru a face un întreg proces de intenție dlui primar Falcă, acuzându-l că sprijină o cerere ilegală de creștere a tarifului facută de către RETIM, societate pe care o acuză că a câștigat licitația în detrimentul celorlalți ofertanți de bună credință, oferind un preț nejustificat de mic și solicitând acum majorarea ilegală a acestuia. Această informație însă este una falsă.
Realitatea este că:

1. Documentația de licitație, respectiv caietul de sarcini la care se face referire, a fost modificată, fiind eliminată prevederea care obligă ofertantul la menținerea tarifului ofertat pentru o anumită perioadă. Această modificare a avut loc în luna martie 2017, ofertele de participare fiind depuse în august 2017, deci orice potențial participant a beneficiat de această modificare.
2. Licitația a fost organizată de către ADISIGD Arad, cu sprijinul unei firme de consultanță selectată, și nu de către Primăria Municipiului Arad, care nu a avut vreo legătură cu desfășurarea acesteia.
3. La licitația menționată nu a participat decât RETIM, ceilalți potențiali competitori nedorind să își asume acest contract de concesiune. Prin urmare, este fals dacă se vorbește de favorizarea vreunei firme, în condițiile în care nu au existat competitori, iar condițiile de licitație nu au favorizat în nici un fel RETIM.
4. Costul cu taxa de depozitare (actuala contribuție pentru economia circulară) a fost prevazută încă din momentul licitației ca fiind un cost care se va adăuga tarifului în conformitate cu prevederile legale de la momentul reintroducerii acesteia – la momentul licitației taxa era suspendată, urmând a fi reintrodusă începând cu 1 ianuarie 2019
5. Solicitarea de modificare a tarifelor a fost verificată de către ADISIGD Arad (în conformitate cu prevederile legale și cu statutul acestei asociații) și declarată legală și fundamentată.

Astfel, cererea de modificare a tarifelor înaintată de către RETIM:

1. Este 100% legală și este fundamentată în conformitate cu prevederile legale și contractuale.
2. A fost verificată în conformitate cu prevederile contractuale și legale de către ADISIGD Arad și declarată legală si corespunzator fundamentată.
3. A fost înaintată de către ADISIGD Arad către toate UAT membre ale Zonei 1 Arad, în vederea adoptării de HCL pentru implementarea acesteia
4.Solicitarea de modificare de tarife este de 11.5%, din care: 8,4 puncte procentuale vin din înglobarea în tarif (în strictă concordanță cu prevederile legale) ale fostei taxe de depozitare, actualmente contribuția pentru economia circulară, care va fi platită de RETIM către operatorul de depozitare, care la rândul lui o va plăti Administrației Fondului pentru Mediu (deci Guvernului) și 3,1 puncte procentuale vin din creșterea – de la momentul prezentării ofertei și până în luna noiembrie – a costurilor cu personalul (creșterea salariului minim pe economie ) și a costurilor cu combustibilul.
Legea prevede că ADISIGD se poate opune doar justificat unei astfel de solicitări: dacă nu există bază legală pentru aceasta și/sau dacă calculele de fundamentare sunt eronate. Nici una dintre aceste situații nu poate fi invocată în acest moment, iar verificarea ADISIGD confirmă acest lucru. Mai mult decat atât, nici un UAT nu a adus vreo obiecție.
În aceste condiții, este de dorit o abordare responsabilă a tuturor actorilor publici care să evite afirmațiile false care daunează imaginii publice a societății RETIM și care pot provoca și daune materiale mai sus numitei societăți.
RETIM, prin intermediul reprezentaților săi, se află oricând la dispoziția celor care doresc să se consulte cu aceasta sau să ceară informații.
Afirmațiile nefundamentate și eronate ale dlui. senator Fifor sunt menite să influențeze negativ voturile consilierilor locali și să amâne nejustificat majorarea tarifelor de colectare, cauzând daune materiale directe societății RETIM.

Comentarii

comentarii

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here