Țolea aruncă cu legea spre Cionca și Bîlcea: cei doi au închis ochii și nu au amendat operatorul de salubritate fără licență

Directorul executiv al aparatului tehnic al ADI SIGD, Adrian Țolea, a prezentat într-o informare cine are obligația de a constata, conform legii, contravenția comisă de operatorul de salubritate care lucrează fără a deține licență de operare. Reamintim faptul că în altă informare prin care atrăgea atenția asupra neregulilor constatate cu ocazia monitorizării modului de derulare a proiectului privind managementul integrat al deșeurilor în zonele 2, 3, 4 și 5 din județul Arad, Adrian Țolea a menționat: „Zona 2 și zona 5 – Grup de Salubritate Urbană – am constatat lipsa autorizației de mediu, a licenței de operare pentru zonele menționate, a autospecialelor asumate prin oferta declarată câștigătoare și a investițiilor (în integralitate) asumate”. Conform legislației în vigoare, operatorul de salubritate este obligat să dețină toate licențele și avizele legale pentru a putea opera. Adrian Țolea a prezentat textele de lege care prevăd aceasta: Legea 51/2006, actualizată, prevede la Art. 40: „La acordarea licenţelor în domeniul serviciilor de utilităţi publice A.N.R.S.C. va urmări, cu precădere, îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: … c) deţinerea tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare furnizării/prestării serviciului de utilităţi publice şi exploatării sistemelor de utilităţi publice aferente, prevăzute de legislaţia în vigoare sau, după caz, dovada solicitării acestora;”. Aceeași lege, la Art. 47, prevede faptul că operarea fără aceste avize constituie contravenție, sancționabilă cu sume importante: „ … (4) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte: … c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatorii fără licenţă eliberată potrivit prevederilor prezentei legi”.
Legea 51 prevede și factorii implicați în constatarea și sancționarea contravenientului: Art. 48 „(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 47 şi aplicarea sancţiunilor se fac, conform competenţelor stabilite în prezenta lege, de reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului afacerilor interne, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ai ministrului transporturilor, ai ministrului finanţelor publice, ai preşedinţilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Gărzii Naţionale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarilor sau, după caz, ai preşedinţilor asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unităţile administrativ-teritoriale membre”.
Legea 101/2006, actualizată, prevede la art. 22: „(1) Acordarea licenţei operatorilor se realizează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, republicată, de prezenta lege şi de legislaţia secundară emisă în aplicarea dispoziţiilor acestora. (2) Operatorii îşi pot desfăşura activitatea pe baza licenţei eliberate de A.N.R.S.C. şi a contractului de delegare a gestiunii” și la art. 23: „(1) Pentru obţinerea licenţei, operatorii sunt obligaţi să deţină toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare, şi să respecte normele şi reglementările în vigoare cu privire la igiena şi sănătatea populaţiei, respectiv la protecţia şi conservarea mediului, emise de autorităţi competente în aceste domenii”.
Concluzia este că, având în vedere prevederile legale, conducerea Consiliului Județean Arad și cea a asociației ADI SIGD erau obligate să constate contravențiile și să ia măsuri. Acest lucru nu doar că nu s-a întâmplat. În loc de constatare, șefii celor două instituții au certificat că proiectul deșeurilor s-ar derula în parametri. Că este vorba despre președintele CJA, Iustin Cionca, cel care în acte este și președinte al asociației ADI SIGD sau că este vorba despre conducerea CJA și președintele ADI SIGD impus în condițiile pe care le-am prezentat în persoana lui Sergiu Bîlcea, oricum vina pentru faptul că operatori fără autorizație de mediu și licență de operare sunt tolerați să colecteze deșeuri cu încălcarea legii cade în seama acestor doi șefi.

Comentarii

comentarii

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here