Atenție arădeni: Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad verifică contractele de muncă cu timp parțial

Acțiunile de control ale inspectorilor de muncă din cadrul Serviciului Control și Relații de Muncă al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au debutat în acest an cu Campania națională privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea și transmiterea în registrul de evidență al salariaților a contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

În contextul noilor modificări legislative cu privire la regimul fiscal al contractelor individuale de muncă cu timp parțial dar având în vedere și ponderea acestora, respectiv faptul că din numărul total de contracte individuale de muncă active la nivel național, la data de referință 31.12.2019, 14,23 % sunt contracte de muncă cu timp parțial, această acțiune de control s-a dovedit mai mult decât necesară. Astfel, timp de aproape două săptămâni inspectorii de muncă s-au deplasat atât la angajatorii din municipiu cât și la cei din județ, unde au verificat cu precădere, modul în care sunt respectate dispozițiile legale care reglementează contractul individual de muncă cu timp parțial. Pe parcursul controalelor, angajatorilor li s-a reamintit că au obligația de a menționa distinct în contract modul de repartizare a timpului de lucru precum și a interdicției de a presta ore suplimentare, excepție făcând cazurile de forță majoră sau alte situații urgente prevăzute de lege.

Accent s-a pus îndeosebi pe creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților în ceea ce privește respectarea programului de lucru întrucât primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial este considerată muncă nedeclarată, sancțiunea pentru o astfel de încălcare fiind cuprinsă între 10.000 lei și 200.000 lei.

Acțiunile întreprinse de inspectorii de muncă au urmărit în principal informarea angajatorilor și a angajaților. Celor 50 de angajatori verificați le-au fost aplicate un număr de 70 de sancțiuni, amenzile cifrându-se la peste 21.000 lei, ponderea fiind deținută de avertismente, în proporție de peste 50%.

În cazurile în care s-au constatat încălcări ale legii, au fost stabilite măsuri de remediere, pe care angajatorii au obligația de a le duce la îndeplinire în termenul dat, în caz contrar fiind pasibili de amendă.

Comentarii

comentarii

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + four =